Billeder som henvisninger

Fra wikivendsyssel


Det er mulig at lave billeder i artikler om til en eller flere henvisninger til at andre artikler, så hvis man eksempelvis skriver en artikel om et herred i Vendsyssel, og har et billede hvor de forskellige sogne i det pågældende herred er markeret, så kan man lave markeringerne om til henvisninger til artikler, som de forskellige sogne. Denne funktion kan eksempelvis ses på dette kort over Børglum Herred, hvor sognenavnene på kortet, virker som henvisninger til artikler om de enkelte sogne.


For at indsætte henvisninger i billeder, er der en række ting man skal gøre.


  • Vælge et billede, der allerede er i Wikivendsyssel eller ligge det billede man vil anvende ind i WikiVendsyssel. I kan læse her, hvordan man ligger billeder ind i WikiVendsyssel.


  • Indsætte billedet i den artikel, man arbejder med. Dette gøres ikke på den måde man normalt indsætter billeder i artikler. I stedet skal man bruge følgende metode: <imagemap>Image:billednavn.jpg|600px (størrelse på billedet|thumbnail|right (placering i teksten|billedtekst </imagemap>.Man kan med fordel anvende teksten fra et billede, der er anvendt i en anden artikel, også ændre de relevante oplysninger som billednavn, størrelse på billedet og billedtekst. Eksempelvis så ser billedet af Børglum Herred, således ud med alle henvisningerne placeret. <imagemap> Image:Børglum Herred.jpg|600px|thumbnail|right|Kort over Børglum Herred circle 374 35 35 [[Tårs Sogn, Børglum Herred]] circle 320 60 25 [[Vrejlev Sogn, Børglum Herred]] circle 220 45 20 [[Børglum Sogn, Børglum Herred]] circle 280 60 15 [[Vrå Sogn, Børglum Herred]] circle 280 20 15 [[Rakkeby Sogn, Børglum Herred]] circle 305 10 15 [[Hæstrup Sogn, Børglum Herred]] circle 190 20 10 [[Lyngby Sogn, Børglum Herred]] circle 180 40 10 [[Furreby Sogn, Børglum Herred]] circle 200 75 20 [[Vrensted Sogn, Børglum Herred]] circle 220 130 15 [[Tise Sogn, Børglum Herred]] circle 255 115 15 [[Tolstrup Sogn, Børglum Herred]] circle 300 90 15 [[Serritlev Sogn, Børglum Herred]] circle 375 110 30 [[Jerslev Sogn, Børglum Herred]] circle 280 130 15 [[Vester Brønderslev Sogn, Børglum Herred]] circle 310 170 25 [[Øster Brønderslev Sogn, Børglum Herred]] circle 250 40 10 [[Vejby Sogn, Børglum Herred]] circle 260 25 10 [[Sejlstrup Sogn, Børglum Herred]] circle 260 70 5 [[Em Sogn, Børglum Herred]] circle 245 85 10 [[Stenum Sogn, Børglum Herred]] desc top-right </imagemap>


  • Når man har valgt billedet og indsat det i den artikel man arbejder med, så skal til at at definere de felter, man ønsker at bruge til henvisninger.
Der er 2 forskellige måder til at definere felter på.
circle / Cirkel. Denne måde at definere på gør at man kan lave en eller flere cirkler, der fungere som henvisninger til andre artikler. Hvis man vil benytte denne metode skal man forstiller sig at billedet er et koordinatsystem med en y og x akse. Så skal man skrive circle efterfuldt af tre tal, det første af dem er for mange pixel ind på x aksen cirklens centrum skal være. Det andet tal, bestemmer hvor på y aksen cirklens centrum skal være. Det tredje tal er cirklens radius. Koordinaterne er efterfulgt af en henvisning i firkantede parenteser. Det kan godt tage lang tid at flytte cirklen indtil man ramme det punkt på billedet, man vil lave til en henvisning. Eksempelvis ser henvisningen til Børglum sogn, på kortet over Børglum Herred, således ud circle 220 45 20 [[Børglum Sogn, Børglum Herred]]. kortet over Børglum Herred har flere cirkler, der fungere som henvisninger, hvis man klikker på højre musetast på et af sognenavnene, kan man se den cirkel, der er henvisningen.
Default / standard. Denne måde at definere på gør hele billedet til en henvisning til en bestemt artikel. Eksempelvis vil default [[Børglum Herred, Vendsyssel]] gøre et billedet til en henvisning til artikel om Børglum Herred