Bassingade, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Udklip fra Kort over Hjørring Købstad 1899

Navnet Basssingade vidner om, at der engang på dette sted fandtes et bassin som forsynede byens borgere med vand. Indtil 1903, hvor der anlagdes et vandværk i Hjørring, måtte borgerne nemlig forsyne sig med vand fra Strømmen, et vandløb, der havde sit udspring i kildevæld ved foden af Sct. Olai kirkebakke. Vandet fra vældet blev fra 1827 opsamlet i et overdækket bassin, som lå omtrent hvor Baptistkirken nu ligger, og herfra ledt videre til andre vandposte rundt om i byen.

Navnet Bassingade nævnes første gang i kilderne på et kort over Hjørring by fra 1842. Bassingade var en del af det nordsydgående, sammenhængende gadeforløb fra Sct.Olai Stræde i nord til Springvandspladsen i syd, Fiskerbakken - Bassingade - Strømgade.

1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Fiskerbakken - Husstande på stedet er (tilsyneladende) opført under Fiskerbakken. 1834, ifølge folketælling: Fiskerbakken - Husstande på stedet er opført under Fisker - bakken. 1842, ifølge plan: Bassingade er indtegnet på planen og nævnt ved navn, gående fra Fiskerbakken i nord, fra stedet hvor den drejede mod øst, til Strømgaden i syd, på stedet hvor Stokbrogade udmunder. 1845, ifølge folketællingt: Bassingade - samme 1930, ifølge gadenavneudvalget: Bassingade - nu også omfattende den del af Fiskerbakken som gik mod syd fra Sct. Olai Stræde.

Al bebyggelse i området blev nedrevet i 1960'rne i forbindelse med en gennemgribende bysanering, og kvarteret omkring Fiskerbakken og Bassingade blev omdannet til parkeringsplads, Sct. Olai Plads. De gamle gader, og gadenavne, Fiskerbakken og Bassingade har siden da ikke eksisteret i Hjørring.

Kilde: Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum