Augustoprøret 1943 - Hirtshals i undtagelsestilstand

Fra wikivendsyssel
Bekendtgørelse med de bestemmelser, der trådte i kraft som følge af undtagelsestilstanden. Kilde: Historisk Arkiv, Hjørring K292028

Da Danmark d. 9. april 1940 blev besat af det nazistiske tyskland, valgte den danske regering at samarbejde med besættelsesmagten. Hermed kunne regering, politi og retsvæsen fortsætte med at fungere som hidtil. I takt med at tyskernes krigslykke vendte, opstod der i august 1943 en række uroligheder. Modstandsbevægelsen intensiverede deres sabotageaktioner og der var generalstrejker og optøjer i en række danske byer. Det hele kulminerede d. 29. august 1943, hvor tyskerne indførte undtagelsestilstand. Den danske samarbejdspolitik var nu officielt brudt sammen. Allerede dagen inden d. 28. august var den danske regering gået af, da den nægtede at imødegå tyske krav om bl.a. at indføre dødsstraf for sabotage.

Med indførelsen af undtagelsestilstanden indførtes en række indskrænkninger i almindelige borgeres bevægelsesfrihed. Blandt andet blev det ulovligt at samles mere end 5 personer og der var udgangsforbud fra kl. 21-06.

I en driftjournal fra Hirtshals Vandværk, beskriver sognefogeden Jens Peder Nielsen, hvorledes han oplevede tiden omkring augustoprøret.

I Dag (den 29. august 1943) har den óverstkommanderende Tysker over Danmark erklæret hele Landet i undtagelsestilstand. Al Trafik er standset, Post og Telegraf ligeledes og der er forbudt at benytte Telefonen. Jeg blev tilkaldt til den óverst befalende for Hirtshals i morges Kl. halv seks, og fik instrukser m.v. – Det er en dódsens alvorlig Tid for Land og Folk. – Det kniber stadigt med at klare vandforbruget og jeg maa fremdeles aflukke Byens Ledninger om nattet. Da det nu er forbudt at færdes paa gader efter Kl. 21 har jeg faaet udstedt visum saaledes at jeg kan gaa og passe vandværket. I gaderne patruljerer Tyske soldater med stærk Bevæbning af geværer og Haandgranater og ved Kroens Runddel er der opstillet maskingevær. Der er tysk vagt ved alle Byens udgange ingen maa passere uden visum. Jeg har dog som Fólge af min stilling som sognefoged faaet visum til at færdes i en Radius af 6 Km.

Historisk Arkiv i Hjørring findes endnu et vidnesbyrd om undtagelsestilstanden i form af en politirapport, der beskriver hvorledes 29. august 1943 forløb i Hirtshals. I rapporten, der er skrevet af politiassistent Hans Færch Rømer, står der blandt andet: Vi blev nu bekendtgjort med proklamationen, og der blev spurgt os, om vi var villige til at samarbejde med værnemagten på de betingelser. Jeg nølede med svar, idet jeg anførte, at et svar derpå kunne blive kritiseret af danske myndigheder. Kommandanten sagde hertil, at der ikke var nogen regering. (...) Havnen blev lukket for udsejling. Tyske befalingsmænd og menige gik straks i gang med at opklistre plakater, trykt på dansk og tysk, overalt i byen, og kort efter var der et utal af patruljer i byens gader, ligesom alle indfaldsvejenes spærresteder var blevet besat med soldater.

Ifølge rapporten blev bestemmelserne om blandt andet forsamlingsforbud og færdsel efter lukketid håndhævet på kraftigste vis. Hans Færch Rømer skriver følgende: Da der skulle afløsning til politiets vagt på havnen, gik der 2 mand, fordi jeg fandt det meget usikkert for en mand at gå alene. Det måtte betegnes som livsfarligt at passere havnens gader under færdselsforbuddet også for politiet, idet de blev anråbt og standset med geværstød i livet mange gange undervejs.

Du kan læse hele politirapporten i Hjørring Kommunearkivs kildepakke om augustoprøret.

Kilder:

Kildepakke fra Hjørring Kommunearkiv om Besættelsestiden

Faktalink

Historier fra fortid og nutid nr. 44, april 2020, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/