Anton Bast Vej, Løkken

Fra wikivendsyssel

I 1885 blev den 18-årige Anton Bast(1867-1937) optaget i metodistmenigheden i Løkken. Han blev senere biskop for metodistmenighederne i Skandinavien.

Metodistmenigheden opstod i byen Løkken i begyndelsen af 1880´erne, og den begyndte hurtigt at arbejde for bygningen af en kirke. D. 16. oktober 1884 blev den indviet.

Menighedens protokol rummer 1333 navne på medlemmer optaget mellem 1882 og 1892, men heraf var kun 38 fra selve Løkken. Resten kom fra oplandet. Der var mange kvindelige medlemmer, og ellers udgør fiskere og håndværkere det største tal. Medlemmerne kom fortrinsvis fra de økonomisk dårligt stillede. Borgerskabet tilsluttede sig hellere de folkekirkelige bevægelser.

Menigheden krævede streng kirketugt, og flere medlemmer blev udelukket på grund af usømmelig optræden. Navnlig forsøgte man at bekæmpe drikkeriet, og det var metodisterne, der stod bag byens afholdsforening.


Forfatter: Ole Vestergaard, VHM.

Kilde: Peter Ussing Olsen: Løkken: Skudehandlere og fiskere, badegæster og andre Løkkenfolk siden 1678. Lokalforlaget Løkken 2003, side 75-76.