Andreas Peter Gaardboe (1825-1895)

Fra wikivendsyssel
Person oplysninger
Navn Andreas Peter Gaardboe
Født: 1825
Død: 1895
Far: Mads Jensen (1798-1875)
Mor: Karen Margrete Jakobsen

Andreas Peter Madsen Gaardboe var født i Skagen. Hans far var Mads Jensen (1798-1875) og moderen var Karen Margrete Jakobsen.

Andreas Peter Gaardboe kom som barn ikke i skole, men alligevel lykkedes det ham ved selvstudium at lære at læse og skrive. Han opbyggede igennem livet en betydelig bogsamling, som afspejlede hans store interesse for lokal topografi og kulturhistorie. Han lavede desuden en række fortegnelser over folkeminder fra egnen.

Han overtog faderens gård i 1855, som han drev videre indtil 1880, hvorefter han solgte den og bosatte sig i Hedensted i Råbjerg sogn.

l 1856 kom han ind i sognerådet, og var dets formand i næsten 20 år. Herefter var han sognefoged i 16 år. Han var desuden opsynsmand på redningsstationen i Ålbæk.

Da Det jyske historisk-topografiske Selskab blev dannet i 1866 blev Gaardboe medarbejder ved dets tidsskrift, Jyske samlinger, og udgav en lang række artikler, som senere blev udgivet i bogen. "Fortidsminder fra Vendsyssel", 1893. Han skrev ligeledes en lang række historisk-topografiske artikler til aviserne.

l 1866 kom han i forbindelse med Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. For dem foretog han en række undersøgelser og fredninger af fortidsminder rundt om i Vendsyssel. Han var med til at stifte en læseforening i Råbjerg i 1868. Han var desuden medstifter af Vendsyssel Historiske Museum i 1889.[1]

I Sct. Knuds Kilde i Hjørring er der rejst en mindesten til ære for Andreas Peter Gaardboe.