Algrema-Tekno, Tømmerby, Vrå

Fra wikivendsyssel
Fabrikation af legetøj på Algrema-Tekno. Fotograf: Erik Damgaard. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring


Algrema var fra begyndelsen en succeshistorie. Den startede i 1964 under beskedne kår i kostalden på en landbrugsejendom i Tømmerby, ikke langt fra Vrå. Familien bag var Erik og Herdis Frederiksen. Herdis Frederiksen havde i flere år syet dukketøj som hobby. Snart opdagede Erik Frederiksen, at der var et marked, og de begyndte at sælge dukketøj. Efterhånden måtte de ansætte hjemmesyersker, og efter kort tid måtte produktionen flytte til større lokaler. Familien købte derfor den gamle skole i Em ved Vrå, og firmaet Algrema var etableret.

Da moden ændrede sig, måtte fabrikanterne søge nye veje. Der blev sluttet kontrakt med en italiensk dukkefabrik om eneretten for dukken Pusle. Firmaet var inde i en stor udvikling med en samlet produktion af Pusledukker på 18.000 dukker pr. dag, og der produceredes 6.000 sæt dukketøj i 100 forskellige modeller pr. dag. Der var 50 fastansatte medarbejdere i Vrå og ca. 600 hjemmesyersker, med 200 i Thy og 400 i Vendsyssel. Denne kraftige ekspansion fik familien til at overveje en betydelig udvidelse. Da de blev bekendt med Teknos udflytningsplaner eller salg, blev der etableret kontakt til firmaet. Det endte med, at der blev gennemført en sammenlægning af de to selskaber med Erik Frederiksen som ejer, og firmaets navn blev efterfølgende Algrema-Tekno A/S.

I 1971 blev en ny fabriksbygning på Hedevej i Hjørring indviet, men allerede i december samme år begyndte det store eventyr imidlertid at briste. Den 12. august 1972 var eventyret slut, og Algrema-Tekno gik konkurs.

Læs interview med tidligere direktør Erik Frederiksen, søg : http://teknosamleren.dk/direktorens-beretning-fra-hjorring/

Kilde: Vendsyssel Historiske Museum - Skattekisten 125 historier