Adolph Andersen (1855-1922)

Fra wikivendsyssel
Version fra 4. sep 2015, 11:45 af Jesper Helbo (diskussion | bidrag) Jesper Helbo (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Person oplysninger
Foto: Historisk Arkiv, Hjørring
Navn Adolph Andersen
Født: 1855
Død: 1922
Erhverv: manufakturhandler og

assuranceagent

Købmand og byrådspolitiker Adolph Andersen (1855-1922) fra Hjørring, var manufakturhandler og senere assuranceagent (forsikringsmand). Han opholdt sig en periode i København, hvor han angiveligt skulle have ladet sig inspirere af tidens strømninger med arbejdernes krav om mere indflydelse. Da han vendte tilbage til Hjørring stiftede han i 1891 Arbejdersamfundet, der var en forløber for Socialdemokratisk Forening. Han beskrives i Johannes Dams Hjørring og Omegn fra 1900 som: ”Ikke formuende, men ugift og uden kostbare Passioner, hvorfor han i en lang Aarrække har kastet sig over Arbejdet for at forbedre Smaamandens Kaar.” Adolph Andersen var ved byrådsvalget i Hjørring i 1894 på Arbejdersamfundets liste og ifølge P. Horns Hjørring fra 1943 var han kendt som meget radikal i sine holdninger.

Med kun få stemmers overvægt blev Adolph Andersen i 1894 valgt ind i byrådet frem for Jørgen Høygaard Nielsen der var opstillet for det konservative parti Højre. Efter megen polemik om stemmetal endte valget i 1894 med, at Hjørring Liberale Forening og Arbejdersamfundet, som begge stod i opposition til partiet Højre, løb af med en snæver valgsejr. Det var første gang i Hjørrings historie, at der fandtes en reel opposition til partiet Højre.

Kilde: Horn, P.: Hjørring 1943 Kilde: Dam, Johannes: Hjørring og Omegn, 1900