Vennebjerg Herred, Vendsyssel

Fra wikivendsyssel
Vennebjerg Herred

Vennebjerg herred omfatter den nordvestlige del af Vendsyssel, herredet afgrænses på kystsiden af Skagerrak, og på landsiden af Horns og Børglum herred. Grimsholt og Uggerby åer danner på en kortere strækning grænse til Horns herred og Hundelev å til Børglum herred [1]

Vennebjerg herredet hørte i middelalderen under Vendsyssel, senere kom det under Ålborghus Len og fra 1660 under Åstrup, Sejlstrup, Børglum Amt.

I 1793 blev Hjørring Amt oprettet og i den forbindelse blev Vennebjerg Herred del af Hjørring Amt, i 1970 blev Hjørring amt og Aalborg amt samlet til Nordjyllands amt og indtil 2007 hørte Vennebjerg Herred til Nordjyllands amt. I 2007 blev Nordjyllands amt nedlagt og siden har Børglum Herred været en del af Region Nordjylland.

Købstæder i Vennebjerg Herred

Hjørring Købstad

Sogne i Vennebjerg Herred

  1. Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 side 175 - 180