Personlige værktøjer

Sct. Thøger kirke, Vrensted

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning

Kirken er opført i middelalderen. Den anselige blytækte kirke, der i middelalderen varindviet til Nordjyllands særlige helgen, Skt Thøger, er omgivet af et prægtigt kampestensdige.

Den romanske granitkvaderbygning, der fra begyndelsen bestod af kor og skib, er i gotisk tid gennem gribende ombygget, idet korpartiet omdannedes til et kanghuskor; mod vesttilføjedes et svært tårn og mod syd et våbenhus. Skibet står uden synlig sokkel, medens der i det ombyggede korparti er hulet skråkantsokkel undersyd-og østsiden samt en del af nordsiden.

Fra oprindeligevinduer sidder der i koret indmuret et par vindues overliggere. Hele sydsiden er i ny tid skalmuret. Skibets nord dør er fra gammel tid til muret, og syd døren blev flyttet 1922 og forsynet med et relief, Kristus med lammet, af Joakim Skovgaard og indvendig med et kalkmalet tympanonfelt, Kristus og synderinden, af Niels Larsen Stevns.

Vrensted kirke er den ene af to danske kirker, der er indviet til Skt. Thøger. Den andener den nu nedrevne sognekirke i Vestervig, der lå lige ved siden af Vestervigkirke.

Indholdsfortegnelse

[redigér] Tårnet

Tårnet, der står hvidkalket med røde blændinger i gesimshøjde og på gavlene, har stjernehvælvet underrum og trappe i nordvesthjørnet.Tårnuret – dvs. urværket og urskiven mod øst er opsat i 1932 af tårnurfabrikant Chr. Ørnholm, Vrensted. Fhv. grd. Alfred Westergaard skænkede i 1957 urskiven mod syd.

[redigér] Klokkerne

  • Den mindste og ældste er støbt af P.L.P. o. 1450 Med & E Ohlson, Lübeck,
  • Den store klokke er skænket o. 1910 af daværende kirketiendejer, sagfører Anders Olesen, Nørresundby. Han var født i Vrensted.Den er støbt af M. og E. Ohlson i Lybæk og bærer indskriften: “Nu kalder Sct. Thøgers klokke påny – På gammel og ung i Vrensted by”.


[redigér] Våbenhuset

Våbenhuset, der er opført af gullige munkesten, har otteribbet krydshvælv.

[redigér] Kirken

indvendig ved ombygningen indsattes der i hele langhuset hvælv, østligst i korpartiet et tværgående tøndehvælv, i øvrigt stjernehvælv.

Altertavlen,der står på et alterbord med renæssancepanel, prydet af rudefelter, er en lutheransk fløjtavle i renæssance fra 1597, istandsat 1917 og med malerier fra 1920 af Larsen Stevns Kristus og Nikodemus, Bebudelsen og Korsfæstelsen.

Alterstagerne er Balusterformede barokstager.

Prædikestol Prædikestolen i renæssance fra 1597 er af karnaptype med hjørnehermer og og relieffer – Kristi † og opstandelse.

Døbefont Døbefonten er romansk, af granit med glat kumme på rund fod med to svære rundstave.

Dåbsfad Sydtysk fad, omkring 1575, med fremstilling af Syndefaldet.

Siddepladser Kirken har 200 siddepladser. Korbuekrusifikser Stort, meget smukt senromansk, kronet korbuekrusifiks, omkring 1250, på samtidigt, men noget omdannet korstræ, hvis arme er forbundet med cirkelslag.


Kristoforus-figurer

Vestligt i skibet er opsat en sengotisk Kristoforus-figur, der viser nær tilknytning til Claus Bergs stil. Den er tilvejebragt af sagfører Anders Olesen.


Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1938 med 8 stemmer. Skal udskiftes i 2017/2018 Epitafier

I korpartiet epitafium af Christen Billedsnider over sognepræst Melchior Evertsen Meier, † 1655, med portrætmaleri af præsten, hans hustru og tre børn. Et andet epitafium i tidlig inklassicisme er opsat over provst Johs. Dines Carlsen, † 1783, og hustru. Ligsten Gravsten over sognepræst Frands Lauridsen Hjort, † 1708, og to hustruer samt over sognepræst Anders Carlsen, † 1767 og hustru


Vrensted historier og fortællinger er skrevet af Jens Otto Madsen

Alfabetisk oversigt med Vrensted historier og fortællinger i WikiVendsyssel

De kan også læses på Slægter fra Vendsyssel, derudover kan man læse mere om Vrensted på vrensted-lokalhistorie.dk http://www.logy.dk/facebook/vrensted-kirke/