Personlige værktøjer

Mindestenene i Sct. Knuds Kilde, Hjørring

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning


I 1909 blev de første 22 af mindestenene i Sct. Knuds Kilde opstillet over "Vendelboers Mærkedage og bekendte Mænd fødte i Vendsyssel" efterfølgende er der kommet flere til så der på nuværende tidspunkt er 26 mindesten. Opstillingen af mindendestenene skete på initiativ af tandlæge og museumsleder J. J. Lønborg Friis.

Indholdsfortegnelse

[redigér] Oprøret imod Kong Knud den Hellige

Mindestenknuddenhellig.jpg


1086

Under Anførsel af Sysselmændene

Thord Skore og Tolar Verpil

rejste Vendelboerne sig mod

Knud den hellige , der vilde udrydde

Hedenskabet og paalægge Tiende


[redigér] Slaget ved Husby Hole

Husby Hole.jpg


Husby Hole 3. maj 1441

Hertugen udaf Bayerland

Og saa hans brune Fole

De ligger begge i Veien omkast

Saa dybt i Huseby Hole[redigér] Slaget ved Sanct Jørgensbjerg

Sanct Jørgensbjerg 8. juni 1441

Efter stode de Vendelboer og de vilde ikke flye


[redigér] Slaget ved Svenstrup 16. Oktober 1534

Vendelboerne sejrede under Anførsel af Skipper Clement over Herremændene.


[redigér] Skipper Clement ( ? - 1536)

[redigér] Peder Thomesen (? - 1560)

[redigér] Oluf Chrysostomus (14?? - 1553)

[redigér] Laurids Scavenius (1589-1655)

[redigér] Slaget ved Nørresundby Skanse 18. januar 1644

Vendelboerne søgte under

Anførsel af den djærve 84

aarige Lars Dyrskjot at

forhindre Svenskernes

Overgang over Limfjorden


[redigér] Anders Bille (1600-1657)

[redigér] Anders Matthiesen Hjøring 1609-1678

[redigér] Laurids Widsted (1614-1674)

[redigér] Peder Larsen Dyrskjøt (1630-1707)

[redigér] Hans Gram (1685-1748)

[redigér] Henrik Stampe 1713-1789

[redigér] Jacob Brønnum Scavenius (1749-1820)

[redigér] Thomas Pedersen Smed (1772-1850)

[redigér] Christian Henrik Nielsen (1809-1881)

[redigér] Andreas Peter Gaardboe (1825-1895)

[redigér] Thomas Riise Segelcke (1831-1902)

[redigér] 11te Regiment

Mindesten for 11. Regiment.jpg

Isted

Oversø

Sankelmark.


[redigér] Redningsvæsen

redningsvæsen|Vendsyssels uforsagte Redningsmænd

Ingen er større end den

der vover sit liv for at

redde sine Medmennesker.

[redigér] Konsul og Købmand Jørgen H. Nielsen (1833-1912)

Mangeaarig Formand for Hjørring og Omegns

Træplantningsforening fra 14/1 1871 til sin død

Leder af offentlige Lystanlæg

[redigér] Tandlæge & Justitsråd J. J. Lønborg Friis. (1852-1912)

Stifter og leder af Vendsyssel

Historiske Museum,

medvirkende ved Anlæget af

St. Knuds Kilde.

[redigér] Modstandsbevægelsen

Til Minde

om

de Vendelboer, der gav deres Liv i

Kampen for Danmarks Frihed og

Ære i Besættelsesaarene

fra 9. april 1940 til 4. maj 1945

Frie maa vi være for at leve

[redigér] Ernst Boe (1915 - 2002)

Landinspektør, fredningspioner

og Skaber af

Hjørring Friluftsscene.

Logovhm.jpg

Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum. Museumsgade 2 9800 Hjørring www.vhm.dk arkiv@vhm.dk.