Personlige værktøjer

Markedspladsen, Løkken

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning

Den oprindelige placering af Markedspladsen i Løkken kendes ikke, og den er muligvis også blevet flyttet adskillige gange. På borgerforeningens generalforsamling i 1913 rejste formanden Chr. Westergaard spørgsmålet om placeringen, da han foreslog en den flyttet nærmere til byen.

Stedet man fandt egnet var pladsen syd for kommuneskolen ved den nyanlagte vej til stationen – nuværende Vendelbogade. Det blev vedtaget med 15 ud af 22 stemmer at søge dette gennemført. Pladsen var ejet af Chr. Westergaard og S. P. Mortensen, der også ejede grundene på den østlige del af Vendelbogade, og det blev foreslået at købe grunden, som skulle koste 8-9000 til afholdelse af markeder og dyrskuer. Dette blev så drøftet på de følgende møder. Finansieringen skulle komme via en ansøgning om tilskud fra kommunen samt et salg af en grund, som borgerforeningen ejede i nærheden af kirken. Forhandlingerne førte til et forslag fra et sognerådsmedlem om, at kommunen købte grunden og fik 3000 kroner af Borgerforeningen til købet. Ifølge protokollen skulle pladsen så henligge som offentlig plads, hvor ungdommen kunne drive idræt. Foreningens medlemmer gik ind for dette forslag, og det blev så resultatet.

Der var i almindelighed et tæt samarbejde mellem Borger- og Håndværkerforeningen og egnens landboforening, og der blev holdt dyrskuer indtil 1950´erne. I dag er der offentlig legeplads på markedspladsen. Cirkusforestillinger var dog ikke ønskede på pladsen, fremgår det af forhandlingsprotokollerne.

Kilde: Ole Vestergaard, VHM. Vendsyssel Årbog 2011 - Peder Ussing - ”Foreninger i front” s. 60-61.