Personlige værktøjer

Dagligdagen i Vendsyssel under besættelsen

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning

[redigér] Skrevet af 8.C på Hirtshals Skole:

Under besættelsen var der strenge regler. Fx skulle man være hjemme kl. 21 om aftenen, ellers riscikerede man at blive arresteret af tyske soldater. Når der var mørkt om aftenen skulle alle mørklægge sine vinduer, så eksempelvis engelske flyvere havde svært ved at navigere. I Danmark var det også svært at anskaffe de fleste varer, fx olie, benzin eller reservedele. Der var også omfattende mangel på brændsel, hvilket medførte, at man i Hjørring Kommune eksempelvis havde problemer med at varme plejehjemmene op. På flere skoler var der indkvarteret tyske soldater, fx Østre Skole i Hjørring. Dette medførte, at fx faget gymnastik blev svært at gennemføre, idet soldaterne var indkvarteret i gymnastiksalen. Samtidig var man bange for, at skolebørn skulle komme til skade, hvis de fandt sprængstoffer. På lige præcis Østre Skole var bekymringen velbegrundet, for i 2014 fandt man under et gravearbejde på skolens grund adskillige tyske våben fra besættelsestiden. Alt i alt var besættelsestiden en hård tid og det var svært at få hverdagen til at fungere.

Kilde: Hjørring Kommunearkivs kildepakke om besættelsestiden