Personlige værktøjer

August Ferdinand Wilcke (1818-1901)

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning
Guldsmed August Ferdinand Wilcke, Hjørring


Guldsmed August Ferdinand Wilcke var søn af eskadronkirurg Johan Andreas Christoffer Wilcke og Magdalene Lunge. Faderen, der var kommet til Danmark i 1808 sammen med de spanske soldater, var for en kort tid distriktslæge i Hjørring. Han forlod imidlertid mor og barn allerede samme år, A.F. Wilcke kom til verden. Wilckes barndomshjem lå syd for Fuglsig Hovedgård, hvis daværende ejer tog sig af den unge Wilcke, da moren døde.

I 1832 kom Wilcke i lære hos guldsmed Hansen i Nørregade i Hjørring. Herfra tog han først til Aalborg, senere til København for endelig, i en alder af 28 år, at nedsætte sig med borgerbrev i Hjørring i 1846. 50 år senere, i forbindelse med Wilckes borgerjubilæum den 5. november 1896, fejredes han af bl.a. byens håndværkerforening. I Vendsyssel Historiske Museums samling findes flere genstande af sølv med mestermærket AFW. De stammer fra perioden 1849-1893.

Kilde: Vendsyssel Historiske Museum, Skattekisten - 125 gode historier.