Personlige værktøjer

Anders Matthiesen Hjøring 1609-1678

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning
Person oplysninger
Navn Anders Matthiesen
Født: 1609
Død: 1678
Erhverv: Præst
Ægtefælle: Sidsel Jonsdatter
Ægtefælle: Sidsel Pedersdatter

Anders Matthiesen Hjøring blev født i Hjørring Købstad. Han blev gift to gange, først med Sidsel Jonsdatter (d. 1652) og senere med Sidsel Pedersdatter (d. 1694). Han drog til København, hvor han blev student i 1634. I 1637 blev han præst ved Helligånds Hospitalet eller Vartov, som lå udenfor Østerport, og børnehuset i København.

Hospitalet var brugt af byens fattiglemmer. Da Vartov i november måned 1658 blev ødelagt af de svenske belejrere, søgte Anders Matthiesen Hjøring tilflugt indenfor Københavns mure med sine fattiglemmer. Da hospitalet ikke længere kunne brødføde de fattige, gjorde Anders M. Hjøring en stor indsats for at skaffe dem føde.

Det han blev mest kendt for, var hans samtidige skildringer af specielt Københavns belejring. Disse blev en vigtig kilde for historikere. Senere udgav han et vigtigt kildeskrift om stænderforsamlingen i 1660. Han har desuden skrevet en lang række religiøse værker, som præges af hans strenge lutherske tro.

Anders Matthiesen Hjøring døde i København den 23. december 1678.